fbpx
Menu

Karbooj | كربوج


2771 Abu Bahyah Al Ghadhari, AZ Zahra District, Jeddah 23425 7453, Saudi Arabia

Karbooj | كربوج

How to get to Karbooj | كربوج

Address

2771 Abu Bahyah Al Ghadhari, AZ Zahra District, Jeddah 23425 7453, Saudi Arabia


en_USEnglish